Klachtenbeleid Laser & Zo

Het is belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt en iets met een klacht doet. Elke klacht biedt ons namelijk de mogelijkheid om als organisatie te verbeteren.

Praat eerst met de betrokken persoon. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Samen met de betrokken persoon kunt u een eventueel misverstand uit de wereld helpen of zoeken naar een oplossing.

Is het resultaat voor u onbevredigend en komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de vestigingsmanager of klachtenfunctionaris van de kliniek.

Daarnaast heeft Laser & Zo een klachtencommissie onder leiding van een externe voorzitter.

  • Max. bestandsgrootte: 20 MB.
  • Naar aanleiding van uw melding zal de klachtenfunctionaris telefonisch contact met u opnemen. Hieronder kunt u aangeven op welke dagen/tijdstippen u gebeld kunt worden.
  • Als u gebruik maakt van dit formulier, wordt uw klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Indien u dit wenst zal de klachtenfunctionaris u informeren over de wijze waarop u een klacht kunt indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling van Laser & Zo.

Privacy statement

Wij vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

 Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en registratieformulier, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.